JUMO RTD temperature- Đầu dò nhiệt độ

Liên hệ để báo giá

JUMO RTD temperature- Đầu do nhiệt độ

Hãng JUMO

Kiểu: PT100, PT500, PT1000

Danh mục:
+0911573440