Rexroth RF-FLMBKPBM12DI8M12- Module kết nối PROFIBUS

Liên hệ để báo giá

Rexroth RF-FLMBKPBM12DI8M12- Mô đun kết nối PROFIBUS

Nhà sản xuất: Rexroth

Loại: RF-FLM BK PB M12 DI 8 M12 (Mã đặt hàng: R911170452)

Mã hàng tương tự:

Loại: RF-FLM DI 8 M8 (Mã đặt hàng: R911170449)

Loại: RF-FLM DIO 8/4 M8 (Mã đặt hàng: R911170450)

Danh mục:
+0911573440