Cảm biến đo khoảng cách Laser O1D101 IFM

Liên hệ để báo giá

Cảm biến đo khoảng cách Laser O1D101 O1DLFPKG

(Photoelectric Distance Sensor)

Mã hàng: O1D101

Hãng: IFM

Loại: PNP

Số lượng output: 1

Khoảng cách đo: 0,2-10 m

Danh mục:
+0911573440