Công tắc dòng chảy DTT31 Endress Hauser

Liên hệ để báo giá

Công tắc dòng chảy DTT31

Hãng: Endress Hauser

Loại: Flowphant T DTT31

Mã hàng: DTT31-A1A; DTT31-A1B; DTT31-A1C; DTT31-A2A; DTT31-A3A; DTT31-A2A111AA2CAA; DTT31-A1C111AA2CAA; DTT31-A1B111AA2CAA; DTT31-A1A111AA2CAA; DTT31-A3A111DE2CAB; DTT31A1C111AE2AAB; DTT31A2A111AE2AAB; DTT31-A3A111DE2CAB; DTT31-A1C111DE2CAB

Danh mục:
+0911573440