Công tắc dòng chảy DTT35 Endress Hauser

Liên hệ để báo giá

Công tắc dòng chảy DTT35

Hãng: Endress Hauser

Loại: Flowphant T DTT35

Mã hàng: DTT35-A1A; DTT35-A1B; DTT35-A1C; DTT35-A2A; DTT35-A3A

Danh mục:
+0911573440