ISOTECH Model 975- Hiệu chẩn nhiệt kế hồng ngoại

Liên hệ để báo giá

ISOTECH Model 975- Hiệu chẩn nhiệt kế hồng ngoại

Nhà Sản Xuất: ISOTECH

Giới hạn nhiệt độ: 50°C to 350°C

Độ phát xa: >0.95

Danh mục:
+0911573440