QUICK-CAL 560 Isotech-Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ khô tay cầm

Liên hệ để báo giá

QUICK-CAL 560 Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ khô tay cầm

(Hand-Held Dry Block Temperature Calibrator)

Mã hàng: QUICK-CAL 560

Hãng: ISOTECH

Danh mục:
+0911573440