Rơ le nhiệt Fuji Electric TR-N5/3

1.000 

Khoảng điều chỉnh dòng: 85-105A

Mã: TR-N5/3 Danh mục:
+0911573440