Aptomat (MCCB) HYUNDAI HGM250H-FVP 3P 38kA

1.855.000 

Dòng định mức: 100A, 125A, 160/A, 200A, 250A

Mã: HGM250H-FVP 3P Danh mục:
+0911573440