Khởi động từ (Contactor) Fuji SC-4-1 AC220V

333.000 

JIS C 8201

Mã: SC-4-1 AC220V Danh mục:
+0911573440