Khởi động từ (Contactor) Fuji SC-N3 AC220V

1.155.000 

SC65BAA

Mã: SC-N3 AC220V Danh mục:
+0911573440