Khởi động từ (Contactor) Fuji SC-03 AC220V

210.000 

JIS C 6201

Mã: SC-03 AC220V Danh mục:
+0911573440