Khởi động từ (Contactor) Fuji SC-N14 AC220V

27.931.000 

SC6ABAA

Mã: SC-N14 AC220V Danh mục:
+0911573440