Khởi động từ (Contactor) Fuji SC-N12 AC220V

11.191.000 

SC4ABAA

Mã: SC-N12 AC220V Danh mục:
+0911573440