Khởi động từ (Contactor) Fuji SC-N7 AC220V

3.050.000 

SC1FBAA

Mã: SC-N7 AC220V Danh mục:
+0911573440