Khởi động từ (Contactor) Fuji SC-N10 AC220V

4.240.000 

SC2CBAA

Mã: SC-N10 AC220V Danh mục:
+0911573440