LTR 43-electric-ANSI -Van điện từ SAMSON

Liên hệ để báo giá

Hãng: SAMSON

Mã Hàng: BR 1a – pneumatic – ANSI

Kiểu Van: Van Bướm

Ứng dụng: Throttling service, Low-pressure service, On/off service, Pressure swing adsorption (PSA), High-pressure service ….

Danh mục:
+0911573440