SAMSON 6132 – chuyển đổi tín hiệu

Liên hệ để báo giá

Hãng: SAMSON

Mã Hàng: 6132 p/i Module

Ứng dụng: Chuyển đổi áp suất thành tín hiệu 0/4 mA đến 20 mA

Danh mục:
+0911573440