Module I/O truyền thông AS-i AC2256 IFM

Liên hệ để báo giá

Module I/O truyền thông AS-i AC2256

Mã hàng: AC2256

Hãng: IFM

Số lượng digital input: 4

Số lượng relay output: 2

 

Danh mục:
+0911573440