TCG20 TURCK- Multi-Functional Cloud Gateways

Liên hệ để báo giá

TCG20 TURCK- Gateways đa chức năng.

Hãng: TURCK

Loại: TCG20 series

Mã đặt hàng:TCG20-UMTS-1ETH-CRS-01; CG20-UMTS-5ETH-CRS-01; TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01; TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01; TCG20-UMTS-WLAN-1ETH-CRS-01; TCG20-UMTS-WLAN-5ETH-CRS-01

Danh mục:
+0911573440