Bơm định lượng hóa chất AHA01 NIKKISO

1.000 

Bơm định lượng AHA01 Nikkiso

Loại:AH series

Hãng: NIKKISO

Mã hàng: AHA01-PCF-H; AHA01-PCE-H; AHA01-PSF-H-K; AHA01-PSE-H-K; AHA01-PCF-U; AHA01-PCE-U; AHA01-PSF-U-K; AHA01-PSE-U-K; AHA01-PCF-FN; AHA01-PCE-FN; AHA01-PSF-FN-K; AHA01-PSE-FN-K;

Danh mục: ,
+0911573440