Bơm định lượng hóa chất AHA22-PCF-FN hãng NIKKISO

11.688.000 

Bơm định lượng AHA22-PCF-FN

Loại:AH series

Hãng: NIKKISO

Mã hàng: AHA 22-PCF-FN

Mã hàng tương tự: AHA01; AHA11; AHA12; AHA21; AHA22; AHA31; AHA32; AHA41; AHA42; AHA51; AHA52; AHB41; AHB42; AHB51AHB52; AHB61; AHB62; AHB71; AHB72; AHC51; AHC52; AHC61; AHC62; AHC71; AHC72; AHD81; AHD82

Danh mục: ,
+0911573440