IFM SM9001 Thiết bị đo lưu lượng loại SM

Liên hệ để báo giá

IFM SM9001 Thiết bị đo lưu lượng loại SM

(Flowmeters with magnetic-inductive technology)

Mã hàng: SM9001

Hãng: IFM

Giới hạn đo: 80…4800 gph/ 1.3…80 gpm

Thiết kế điện: PNP/NPN

Danh mục:
+0911573440