Micro Motion 7829 Viscomaster Dynamic, máy đo độ nhớt của dung môi.

Liên hệ để báo giá

Micro Motion 7829 Viscomaster Dynamic

Hãng: ROSEMOUNT

Ứng dụng: Đo độ nhớt dầu nhiên liệu cung cấp động cơ, tua-bin và đầu đốt trong các ứng dụng trên bờ và ngoài khơi.

Danh mục:
+0911573440