Rơ le nhiệt Fuji Electric TR-N2

300.000 

Khoảng dòng điều chỉnh: 12-18A, 18-26A, 24-36A

Mã: TR-N2 Danh mục:
+0911573440