Rơ le nhiệt Fuji Electric TR-N2/3

1.000 

Khoảng dòng điều chỉnh: 32-42A

Mã: TR-N2/3 Danh mục:
+0911573440