Rơ le nhiệt Fuji Electric TR-N3/3

1.000 

Khoảng điều chỉnh dòng: 48-68A

Mã: TR-N3/3 Danh mục:
+0911573440