Khởi động từ (Contactor) Fuji SC-N2S AC220V

1.053.000 

SC50BAA

Mã: SC-N2S AC220V Danh mục:
+0911573440