Công tắc áp suất BPS3000 series Barksdale

1.000 

BPS3000-Electronic Dual Pressure Switch

Nhà sản xuất: Barksdale

Mã hàng: BPS3-1GVM-0050B; BPS3-1GVM-100B; BPS3-1GVM-10B; BPS3-1GVM-200B; BPS3-1GVM-400B; BPS3-1GVM-600B; BPS3-4GVM-0050B; BPS3-4GVM-100B; BPS3-4GVM-10B; BPS3-4GVM-200B; BPS3-4GVM-400B; BPS3-4GVM-600B; BPS3-2-GVM-0150P; BPS3-3-NVM-0150P

Danh mục:
+0911573440