Công tắc áp suất chống cháy nổ UDS7-BX Barksdale

Liên hệ để báo giá

UDS7-BX- Explosion Proof Electronic Pressure Switch

Nhà sản xuất: Barksdale

Mã hàng: UDS7-BX-08-3; UDS7-BX-13-3; UDS7-BX-13-6; UDS7-BX-14-3; UDS7-BX-15-3; UDS7-BX-16-3; UDS7-BX-18-3; …

Danh mục:
+0911573440