Công tắc áp suất điện tử UDS3 series Barksdale

Liên hệ để báo giá

UDS3 Series- Multiple Output Electronic Switch

Nhà sản xuất: Barksdale

Mã hàng: UDS3-05-N-4; UDS3-05-N-5; UDS3-05-N-6; UDS3-05-G-4; UDS3-05-G-5; UDS3-05-G-6; UDS3-11-N-4; UDS3-11-N-5; UDS3-11-N-6; UDS3-11-G-4; UDS3-11-G-5; UDS3-11-G-6; UDS3-13-N-4; UDS3-13-N-5; UDS3-13-N-6; UDS3-13-G-4; UDS3-13-G-5; UDS3-13-G-6;  …

Danh mục:
+0911573440