Công tắc áp suất UDS1V2 series Barksdale

Liên hệ để báo giá

UDS1V2 Series- Electronic Pressure Switch

Nhà sản xuất: Barksdale

Mã hàng: U05G1; U05N1; U05N2; U05N2/B; U05N2/M; U11N1; U11N2; U11P1; U16E2; U16E2/H; U16N1; U16N2; U32E1; U32N1; …

Danh mục:
+0911573440