Công tắc đo chênh lệch áp suất BDS3000 series Barksdale

Liên hệ để báo giá

BDS3000-Electronic Dual Differential Pressure Switch

Nhà sản xuất: Barksdale

Mã hàng: BDS34FVM0500P; BDS34FVM0100P; BDS34FVM0015P; BDS38FVM0500P; BDS38FVM0100P; BDS38FVM0015P;

Danh mục:
+0911573440