Encoder vòng trục lớn MRI 2200 Leine Linde

Liên hệ để báo giá

Encoder vòng trục lớn MRI 2200 Leine Linde

Bộ mã hóa vòng từ cho các trục lớn.

Việc không có vòng bi hoặc các bề mặt tiếp xúc khác làm cho encoder vòng từ của Leine Linde gần như không với hao mòn cơ học.

Các bộ mã hóa, được làm bằng nhôm nhẹ

Danh mục:
+0911573440