Rơ le nhiệt Fuji Electric TR-0N

213.000 

Khoảng dòng điều chỉnh: 0.1–0.15A, 0.13–0.2A, 0.15–0.24A, 0.2–0.3A, 0.24–0.36A, 0.3–0.45A, 0.36–0.54A , 0.48–0.72A, 0.64–0.96A, 0.8-1.2A , 0.95–1.45A , 1.4–2.2A, 1.7–2.6A , 2.2–3.4A, 2.8–4.2A , 4–6A, 5–8A, 6–9A,    7–11A, 9–13A

Mã: TR-0N Danh mục:
+0911573440